over

Interescaut is de voormalige elektriciteitscentrale van Electrabel,
gelegen langs de Schelde bij de monding van de Rupel.

De ooit grootste steenkoolcentrale van Europa werd ingehuldigd in 1930.
Zeventig jaar lang bleven stoomketels en turbines draaien, tot in 2000 de elektriciteitsproducties stopgezet werd. In 2016 stopte Electrabel er alle activiteit, en werd Waterfront Schelle nv de nieuwe eigenaar.

Vandaag is het provinciebestuur van de Provincie Antwerpen volop bezig met het uitwerken van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site, dat nu stilaan vorm krijgt.

In dit plan zullen de ruimtelijke krijtlijnen van het gebied worden vastgelegd. Natuur en landschap, recreatie, cultuur, werken en wonen, zullen er wellicht hun plaats krijgen.

Een aantal belangrijke stappen zijn door de Provincie al gezet: zo werd recent een milieueffectenrapport opgesteld waarin een eerste doorkijk van mogelijkheden op een rij werd gezet. Het rapport toont ons ook de ruimtelijke beperkingen waarmee we bij de toekomstige invulling rekening zullen moeten houden.

Een besluitvorming vanwege de Provincie is er nog niet.
Daarvoor is het wachten op het voorjaar van 2022.

toekomst

Dat deze site in vele opzichten bijzonder is, moeten we niet meer onderstrepen.

Gelegen aan de Schelde, met veel natuur maar ook met sporen van een industrieel verleden.

 

Lange tijd droeg de Electrabelsite zorg voor levering van elektriciteit aan de ruime Antwerpse regio. Die sporen zijn, vooral met de grote turbinehal, vandaag in het landschap nog steeds prominent zichtbaar.

 

Samen met jou willen we als eigenaar dit gebied een mooie, nieuwe toekomst geven. Met respect voor het verleden, maar vooral dienstig voor onze toekomstige generaties.

 

We hebben samen met jou tot op vandaag het planproces van de Provincie Antwerpen goed mee kunnen opvolgen.

 

De verschillende documenten die de Provincie rond het project publiceerde leren ons veel over de geschiedenis, maar vooral ook over de waarden van dit gebied.

 

Precies daarom willen we, samen met de provincie, de gemeente, maar ook en vooral met  jou deze site een wervende nieuwe invulling geven.


De vroegere, zware industriële activiteiten uit het verleden kunnen we, in volle respect, nu gerust achter ons laten. Voor een mogelijke toekomstige invulling zetten we in op het herstel van natuur- en landschapsbeleving, recreatie en cultuur.   

visie

Enkele uitgangspunten die we belangrijk vinden :

 

  • We willen maximaal de open ruimte beschermen : geen versnippering, maar bescherming en waar nodig herstel van landschap en natuur. Aaneengesloten natuur en landschap beslaan zowat 50 ha. Dat willen we zo houden. Door in te zetten op open ruimte, met veel natuurbeleving. Op plaatsen waar het voor de natuur kan, willen we ook kunnen wandelen en fietsen. Zo kan de ruime buurt ook mee genieten van dit prachtige gebied.  

 

  • We willen zorg dragen voor de sporen van het verleden. Vooral de prachtige turbinehal is daar het sprekend voorbeeld van! Deze gebouwen willen we absoluut behouden, ook en vooral door ze nieuwe invulling geven. Recreatie maar vooral cultuurbeleving kan hier een permanente plaats vinden. 

 

  • Een zone van meer dan 70 ha, met prachtig zicht op de Schelde, is natuurlijk ook aantrekkelijk om te verblijven, liefst geclusterd, zonder nieuwe open ruimte aan te snijden. Met een fraai maar beperkt woonprogramma, dat aansluit bij de bestaande infrastructuur en goed ingebed in het gebied.

 

De horizontale draad door het project “Electrabelsite” kleurt groen en blauw. Ecologie en water vormen voor ons de hoofdtoon in ons project. Dus moeten alle toekomstige activiteiten deze toets van duurzaamheid doorstaan !

 

Tot slot beseffen we ook dat mobiliteit van en naar het gebied een belangrijke rol zal spelen. Deze zal per definitie multi-modaal zijn, met hoofdaccent op zachte modi, liefst ook over water. Daarom zullen alle toekomstige functies in het gebied  de toets van een duurzame mobiliteit moeten doorstaan.

vandaag

In afwachting van verdere ontwikkeling is deze industriële site de ideale locatie voor tijdelijke projecten zoals film- en televisieopnames, theater, evenementen,... 

 

Zo was de site onder andere te zien in De Leeuwenkuil, Cordon 2, De zonen van Van As, De Mol, Ghost Rockers, Campus 12 en Undercover 2. Ook voor de opnames van Homo Universalis 2019 (Iedereen Beroemd op één) werd Interescaut gekozen als locatie. 

 

Voor meer informatie kan je terecht op het contactformulier of op deze pagina's :

Lucid_Schelle_1010.jpg
GLE_4677_DxO.jpg
Schelde en Rupel
pomphuis interieur
 
Interescaut westkant Turbinehal
 

agenda

In afwachting van de ontwikkeling van de Interescaut-site worden er nu en dan activiteiten georganiseerd om leegstand en verloedering tegen te gaan. Hierbij worden steeds speciale maatregelen getroffen om de buurt zo weinig mogelijk overlast te bezorgen (parkeerbegeleiding, shuttlediensten, carpooling, ...). 

Voor meer informatie kan je terecht via onderstaande contactformulier.

 

contact

Interescaut

Interescautlaan 100

2627 Schelle

interescaut@cardoenimmo.be

+32(0)3 349 28 70

 

volg Interescaut op Instagram       

  • Instagram

© 2023 by Urban Artist. Proudly created with Wix.com