top of page
INTERESCAUT-LOGO.png
about.

over

Interescaut is de voormalige elektriciteitscentrale van Electrabel,
gelegen langs de Schelde bij de monding van de Rupel.

De ooit grootste steenkoolcentrale van Europa werd ingehuldigd in 1930.
Zeventig jaar lang bleven stoomketels en turbines draaien, tot in 2000 de elektriciteitsproducties stopgezet werd. In 2016 stopte Electrabel er alle activiteit, en werd Waterfront Schelle nv de nieuwe eigenaar.

Naast de imposante gebouwen, zoals de oude Turbinehal en de aanpalende kantoorgebouwen, heeft de site een oppervlakte van meer dan 70 Ha
op de oevers van de Schelde.

Vandaag is het provinciebestuur van de Provincie Antwerpen volop bezig met het uitwerken van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site.

In dit plan zullen de ruimtelijke krijtlijnen voor het gebied en de bestaande gebouwen vastgelegd worden.

Schelde en Rupel

toekomst

Dat deze site in vele opzichten bijzonder is, moeten we niet meer onderstrepen.

Gelegen aan de Schelde, met veel natuur maar ook met sporen van een industrieel verleden.

Na opstelling van de startnota, de publieke consultatie en de daarop volgende scopingsnota, werd door de Provincie Antwerpen recent (8 april 2021) een voorontwerp Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgesteld.

In dit voorontwerp staat zuinig ruimtegebruik, behoud van groen en een compacte zone van maximum 300 woningen, voorop. Verder krijgen een cultuurhal, horeca en een zone voor recreatie hun plaats.

Het huidige zonevreemde bosgebied wordt opgezet tot natuurgebied en er wordt nog extrz natuurgebied aangeduid, aldus het persbericht dat de Provincie Antwerpen
heeft gepubliceerd op 15 april 2021.

Met dit voorontwerp wordt door de Provincie een nieuwe belangrijke procedurestap gezet : vooreerst worden alle betrokken besturen en instantie rond dit voorontwerp om advies gevraagd en wordt een plenaire vergadering met deze diensten georganiseerd. Na deze stappen volgt een kennisgeving aan het grote publiek, via de organisatie van een openbaar onderzoek.

 

Ook wij kijken met spanning uit naar de keuzes die de Provincie heeft gemaakt.

 

visie

Enkele uitgangspunten die we belangrijk vinden :

 

  • We willen maximaal de open ruimte beschermen : geen versnippering, maar bescherming en waar nodig herstel van landschap en natuur. Aaneengesloten natuur en landschap beslaan zowat 50 ha. Dat willen we zo houden. Door in te zetten op open ruimte, met veel natuurbeleving. Op plaatsen waar het voor de natuur kan, willen we ook kunnen wandelen en fietsen. Zo kan de ruime buurt ook mee genieten van dit prachtige gebied.  

 

  • We willen zorg dragen voor de sporen van het verleden. Vooral de prachtige turbinehal is daar het sprekend voorbeeld van! Deze gebouwen willen we absoluut behouden, ook en vooral door ze nieuwe invulling geven. Recreatie maar vooral cultuurbeleving kan hier een permanente plaats vinden. 

 

  • Een zone van meer dan 70 ha, met prachtig zicht op de Schelde, is natuurlijk ook aantrekkelijk om te verblijven, liefst geclusterd, zonder nieuwe open ruimte aan te snijden. Met een fraai maar beperkt woonprogramma dat aansluit bij de bestaande infrastructuur en goed ingebed wordt in het gebied.

 

De horizontale draad door het project “Electrabelsite” kleurt groen en blauw. Ecologie en water vormen voor ons de hoofdtoon in ons project. Dus moeten alle toekomstige activiteiten deze toets van duurzaamheid doorstaan !

 

Tot slot beseffen we ook dat mobiliteit van en naar het gebied een belangrijke rol zal spelen. Deze zal per definitie multi-modaal moeten zijn, met hoofdaccent op zachte modi, liefst ook over water. Daarom zullen alle toekomstige functies in het gebied de toets van een duurzame mobiliteit moeten doorstaan. Rond deze thema's willen we met onze buren graag in dialoog gaan.

GLE_4677_DxO.jpg

vandaag

In afwachting van verdere ontwikkeling is deze industriële site de ideale locatie voor tijdelijke projecten zoals film- en televisieopnames, theater, evenementen,... 

 

Zo was de site onder andere te zien in De Leeuwenkuil, Cordon 2, De zonen van Van As, De Mol, Ghost Rockers, Campus 12, Undercover 2 en Blind Getrouwd 2020. Ook voor de opnames van Homo Universalis 2019 en 2020 (Iedereen Beroemd op één) werd Interescaut gekozen als locatie. 

 

Ook diende de Turbinehal reeds als locatie voor theaterproducties zoals JR van FC Berghman en Muziektheater transparant, of gebeurden er verschillende productlanceringen en bedrijfsevenementen.

Meer informatie over de verschillende ruimtes vind je op onderstaande pagina's :

Lucid_Schelle_1010.jpg
pomphuis interieur
foto's

foto's

Interescaut westkant Turbinehal
agenda

agenda

In afwachting van de ontwikkeling van de Interescaut-site worden er nu en dan activiteiten georganiseerd om leegstand en verloedering tegen te gaan. Hierbij worden steeds speciale maatregelen getroffen om onze buren zo weinig mogelijk overlast te bezorgen (parkeerbegeleiding, shuttlediensten, carpooling, ...). 

Voor meer informatie kan je terecht via onderstaande contactformulier.

contact.

contact

Bericht ontvangen!

Interescaut

Interescautlaan 100

2627 Schelle

interescaut@cardoenimmo.be

+32(0)3 349 28 70 (tijdens kantooruren)

 

volg Interescaut op Instagram       

  • Instagram
bottom of page