top of page

tijdelijke
functiewijziging

In afwachting van de herontwikkeling van de Interscaut-site door Revive, staat Waterfront Schelle NV nog steeds in voor de tijdelijke invulling van de reeds bestaande gebouwen en omgeving. Het doel is hierbij om mensen op een georganiseerde manier te verwelkomen in dit prachtige stukje industriële geschiedenis, en hierdoor de leegstand en verloedering van het gebouw tegen te gaan. 

Waterfront Schelle NV vroeg hiertoe reeds de nodige vergunning aan in het kader van een tijdelijke functiewijziging. Na afstemming met de gemeente, kwam de vraag om nog enkele bijkomende stukken toe te voegen en werd recent opnieuw een vergunningsaanvraag, inclusief de gevraagde bijkomende stukken, ingediend.

 

Deze tijdelijke functiewijziging heeft tot doel om een juridisch kader te creëren waarbinnen tijdelijke projecten - op deze unieke locatie - kunnen vergund en georganiseerd worden, zoals film- en televisieopnames, theater, evenementen,...

 

Naast het mogelijk maken van deze bepaalde en beperkte activiteiten, werd in deze omgevingsaanvraag ook de noodzakelijke regularisatie van een parking mee opgenomen.

Daarbij wordt als belangrijkste pijler steeds rekening gehouden met een veilige mobiliteit naar de site, zodat de hinder voor de omwonenden steeds
zoveel als mogelijk wordt beperkt.

 

In deze tijdelijke functiewijziging werd geen aanvraag gedaan voor recreatie-activiteiten zoals de vroegere "Airsoft", omdat dit voor overlast zorgde in de buurt en dus niet in de toekomstvisie van de site past.

Heb je nog vragen over de tijdelijke functiewijziging ?
Contacteer ons gerust, dan geven we je graag extra informatie.

grote hal kelders
contact film

contact

Bericht ontvangen!

Interescaut

Interescautlaan 100

2627 Schelle

interescaut@cardoenimmo.be

+32(0)3 349 28 70

bottom of page